Giới thiệu

Khi nói đến nước chấm hay  gia vị, người Việt Nam nghĩ ngay đến nước mắm. Nước mắm là một loại nước chấm không thể thiếu được trong mỗi bữa ăn của gia đình người việt Nam. Nói đến nước mắm người Việt nghĩ ngay đến nước mắm Phan Thiết. Nước mắm Phan Thiết có nguồn gốc từng rất lâu đời, theo một số tài liệu nó có từng khi có bước chân của người Việt khai phá vùng đất Bình Thuận này. Từ đó đến nay nước mắm Phan Thiết không ngừng phát triển .

 

Hãng nước mắm Hương Trung phát triển trên nền móng của sự tích luy, sự kế thừa của một làng nghề sản xuất nước mắm có bề dày hàng trăm năm kinh nghiện kết hợp với tiến bộ của khoa học kỹ thuật tạo ra một sản phẩm nước mắm đặt trưng của Phan Thiết khó có sản phẩm nước mắm nào thay thế được.   

Hãng nước mắm HƯƠNG TRUNG
Địa chỉ: Lô D3 KQHSX Thủy sản Phú Hài, P. Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận.
Điện thọai: 062. 739229
E-mail: nuocmamhuongtrunghcm.vnn.vn